Croeso

Croeso i dudalen we Cadwyn Cymru

Pwy ydym ni?
Cwmni cyd weithredol sydd yn berchen gan yr aelodau. 1900 o aelodau dros Gymru ar hyn o bryd. Mae Cadwyn Cymru yn un o 12 cwmni cyffelyb dros Gymru a Lloegr. Pwyswch yma i fynd i dudalen we yr M.R.A.

Beth yw ein bwriad?
I annog a chynnal dyfodol i amaeth a diwidianau cefn gwlad drwy rannu adnoddau rhwng aelodau. Fel cwmni sydd yn berchen gan ei aelodau yr ydym yn cael ein harwain ymlaen gan eu gofynion au anghenion. Gyda symud yn awr i SFP bydd taliadau i holl ffermydd Cymru dros y blynyddoedd nesaf yn lleihau ac felly mae yn bwysicach byth i bawb edrych ar eu costau yn enwedig peiriannau a llafur. Edrychwch ar ein tudalen Effeithlonrwydd Fferm i weld sut y gallwn helpu eich busnes chi.

Pa adnoddau?
Yr ydym yn gweithredu fel canolbwynt gwybodaeth dros ein aelodau ac yn cadw gwybodaeth am beiriannau, llafur, anifeiliaid, tir i’w osod, porthiant, hadau ac yn y blaen sydd ar gael ganddynt.

Pam rhannu adnoddau?

Gyda lleihad mewn proffid o fewn amaeth ac ychydig iawn o reolaeth ar bris y farchnad mae rhaid edrych yn fwy manwl ar gostau sydd yn dod i fewn i’r busnes. A oes gormod o arian wedi ei glymu mewn peiriannau? Ydynt yn cael eu defnyddio i’r eithaf? Oes yna ffordd haws neu rhatach i wneud y gwaith?

Er engrhaifft mae tractor gwerth £27,000 sydd ond yn cael ei defnyddio 500 awr y flwyddyn yn costio £23/awr i’w defnyddio o gymharu a £14-16 i logi tractor i mewn.